WERKWIJZE

De behandeling van Ergotherapie Reuver bestaat uit 4 onderdelen; intake, observatie, behandeling en evaluatie. Deze vinden zo veel mogelijk plaats op de plek waar u gewend bent uw activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld in uw eigen woning of op uw werk.

INTAKE

 

Als u zich aanmeldt bij Ergotherapie Reuver volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat uw hulpvraag is, welke problemen u ondervindt in uw dagelijks handelen.

 

OBSERVATIE

 

De ergotherapeut zal u vragen bepaalde handelingen uit te voeren.
Zij observeert de manier waarop u dit doet, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen.

 

EVALUATIE

 

Aan het einde van de behandeling vindt er samen met u een evaluatie plaats en wordt uw huisarts of specialist geïnformeerd over het verloop van uw behandeling.

 

BEHANDELING

 

Na de intake en observatie heeft de ergotherapeut voldoende informatie om samen met u een behandelplan op te stellen en de behandeling te starten.

 

De behandeling kan bestaan uit:

 

Het opnieuw leren handelen/uitvoeren van activiteiten.

 

Leren de dagelijkse handeling op een andere manier uit te voeren.

 

Leren uitvoeren van de handeling met gebruik van hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Hierbij hoort het uitproberen, realiseren en het zo nodig aanvragen van de producten bij de juiste instanties.

 

Webdesign & Fotografie: SMAAK grafische vormgeving