Contact

Indien u een geplande afspraak niet kunt nakomen dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. U kunt zich afmelden per telefoon of per e-mail. Wanneer u geen gehoor krijgt, spreek dan de voicemail in.

Contactformulier