Valpreventie

Vallen is bij ouderen een veelvoorkomend probleem. Door algemene achteruitgang als gevolg van leeftijd of door ziekte kan het zijn dat de uitvoer van dagelijkse handelingen niet meer zo vanzelfsprekend is. Wij zetten samen met u en uw naasten de problemen die u tegenkomt op een rijtje. Tijdens de behandeling kijken wij hoe u zoveel mogelijk uw zelfstandigheid en eigen regie kunt behouden.

De behandeling

Wij komen bij u op huisbezoek om het risico op vallen in kaart te brengen en bieden concrete, praktische handreikingen om zo het risico in de toekomst te verkleinen. Tijdens de behandeling richten we ons op het (veilig) uitvoeren van handelingen en op de inrichting van de woonomgeving.

Werkwijze

1. Intake

Als u zich aanmeldt bij Ergotherapie Reuver volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat uw hulpvraag is, welke problemen u ondervindt in uw dagelijks handelen.

2. Observatie

De ergotherapeut zal u vragen bepaalde handelingen uit te voeren. Zij observeert de manier waarop u dit doet, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen.

3. Behandeling

Na de intake en observatie heeft de ergotherapeut voldoende informatie om samen met u een behandelplan op te stellen en de behandeling te starten.

4. Evaluatie

Aan het einde van de behandeling vindt er samen met u een evaluatie plaats en wordt uw huisarts of specialist geïnformeerd over het verloop van uw behandeling.

Vergoeding

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering.

Ergotherapie met verwijzing

De behandeling vindt plaats op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Ergotherapie zonder verwijzing

Door een wetswijziging kunt u vanaf 2012 zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapeut terecht. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

DTE-screening

Als u zich zonder verwijzing bij Ergotherapie Reuver aanmeldt, is het verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt.

Meer informatie

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samenwerking

Wij werken hierin samen met de Praktijkondersteuners van Huisartsenpraktijk Reuver, Fysiotherapiepraktijk Jansen-Stammen en Apotheek Reuver.

Wilt u meer informatie over deze behandeling, neem dan contact met ons op.

Al onze specialisatiesBent u bekend met een andere diagnose of heeft u een andere hulpvraag? Neem hier contact met ons op.