Klachtenprocedure

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Klacht melden

Mocht u niet tevreden zijn over het verwerken van uw gegevens of over de behandeling, dan heeft u twee mogelijkheden:
  1. U kunt contact met mij opnemen en hiervoor een aparte afspraak maken. Ik zal samen met u zoeken naar een oplossing.
  2. U kunt uw klacht melden bij het Klachtenloket paramedici (KLP).