Dementie

Mensen met dementie worden vaak beperkt in het uitvoeren van activiteiten. Zichzelf wassen en aankleden, koffie zetten, koken, het bijhouden van de post of tuinieren zijn voorbeelden van activiteiten die niet langer vanzelfsprekend zijn.

Het onthouden van informatie, het plannen en aanbrengen van een logische volgorde binnen een activiteit, het omgaan met apparaten of het maken van keuzes gaat moeizamer of lukt niet meer.

Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de persoon met dementie als voor de mantelzorger.

De behandeling

De behandeling wordt gericht op activiteiten uit het dagelijks leven van de dementerende en zijn mantelzorgers. Beiden staan centraal binnen de behandeling.
De behandeling geschiedt volgens het EDOMAH programma (Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis).

Door gebruik te maken van oude gewoonten en routines van de persoon met dementie, de vaardigheden van de mantelzorger te vergroten en vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om de activiteit en de omgeving aan te passen, wordt geprobeerd het uitvoeren van activiteiten weer tot een succes te maken.

Werkwijze

1. Intake

Als u zich aanmeldt bij Ergotherapie Reuver volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat uw hulpvraag is, welke problemen u ondervindt in uw dagelijks handelen.

2. Observatie

De ergotherapeut zal u vragen bepaalde handelingen uit te voeren. Zij observeert de manier waarop u dit doet, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen.

3. Behandeling

Na de intake en observatie heeft de ergotherapeut voldoende informatie om samen met u een behandelplan op te stellen en de behandeling te starten.

4. Evaluatie

Aan het einde van de behandeling vindt er samen met u een evaluatie plaats en wordt uw huisarts of specialist geïnformeerd over het verloop van uw behandeling.

Vergoeding

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering.

Ergotherapie met verwijzing

De behandeling vindt plaats op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Ergotherapie zonder verwijzing

Door een wetswijziging kunt u vanaf 2012 zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapeut terecht. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

DTE-screening

Als u zich zonder verwijzing bij Ergotherapie Reuver aanmeldt, is het verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt.

Meer informatie

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samenwerking

Wij zijn aangesloten bij EDOMAH Kwaliteitsnetwerk Nederland.

Ergotherapie-Reuver-Edomah-logo

Wilt u meer informatie over deze behandeling, neem dan contact met ons op.

Al onze specialisatiesBent u bekend met een andere diagnose of heeft u een andere hulpvraag? Neem hier contact met ons op.