Vermoeidheid & chronische pijn

Chronisch pijn en/of vermoeidheidsklachten kunnen ervoor zorgen dat uw dagelijkse activiteiten niet meer gaan zoals u graag zou willen. De ergotherapie behandeling heeft als doel u te leren zo goed mogelijk met uw klachten om te laten gaan en uw leefstijl en leefwijze te optimaliseren.

De behandeling

U krijgt inzicht in de uitvoer van uw activiteiten, hoeveel energie deze kosten of opleveren en hoe u deze kunt verdelen. De behandeling kan gericht zijn op:

  • Activiteiten op een andere manier leren uitvoeren
  • Energieverdeling gericht op de verdeling van activiteiten over de dag
  • Een balans creëren tussen inspanning en ontspanning
  • Begeleiding bij het opbouwen van belastbaarheid

Werkwijze

1. Intake

Als u zich aanmeldt bij Ergotherapie Reuver volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat uw hulpvraag is, welke problemen u ondervindt in uw dagelijks handelen.

2. Observatie

De ergotherapeut zal u vragen bepaalde handelingen uit te voeren. Zij observeert de manier waarop u dit doet, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen.

3. Behandeling

Na de intake en observatie heeft de ergotherapeut voldoende informatie om samen met u een behandelplan op te stellen en de behandeling te starten.

4. Evaluatie

Aan het einde van de behandeling vindt er samen met u een evaluatie plaats en wordt uw huisarts of specialist geïnformeerd over het verloop van uw behandeling.

Vergoeding

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering.

Ergotherapie met verwijzing

De behandeling vindt plaats op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Ergotherapie zonder verwijzing

Door een wetswijziging kunt u vanaf 2012 zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapeut terecht. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

DTE-screening

Als u zich zonder verwijzing bij Ergotherapie Reuver aanmeldt, is het verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt.

Meer informatie

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samenwerking

Wij hebben een multidisciplinaire samenwerking met de GGZ-Praktijkondersteuners van Huisartsenpraktijk Reuver, May Vullings van Vullings Mindfulness Counseling en Training en Emmy Janssen, Psychosomatisch Fysiotherapeut bij Fit en Fysio Reuver voor de mensen met Burnoutklachten en Vermoeidheidsklachten.

Wilt u meer informatie over deze behandeling, neem dan contact met ons op.

Al onze specialisatiesBent u bekend met een andere diagnose of heeft u een andere hulpvraag? Neem hier contact met ons op.