Ergotherapie

Uw dagelijkse activiteiten zijn zo gewoon maar eigenlijk zo bijzonder. Opstaan, ontbijten, fietsen naar je werk, boodschappen doen enz. Het lijkt zo gewoon. Door een chronische ziekte of een aandoening kunnen deze dagelijkse activiteiten plotseling of geleidelijk aan lastiger worden. Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen hiervan.

Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit een intake, observatie, behandeling en evaluatie. Deze vinden plaats op de plek waar u gewend bent uw activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld in uw eigen woning of op uw werk, en ook op onze praktijk.

1. Intake

Als u zich aanmeldt bij Ergotherapie Reuver volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat uw hulpvraag is, welke problemen u ondervindt in uw dagelijks handelen.

2. Observatie

De ergotherapeut zal u vragen bepaalde handelingen uit te voeren. Zij observeert de manier waarop u dit doet, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen.

3. Behandeling

Na de intake en observatie heeft de ergotherapeut voldoende informatie om samen met u een behandelplan op te stellen en de behandeling te starten.

4. Evaluatie

Aan het einde van de behandeling vindt er samen met u een evaluatie plaats en wordt uw huisarts of specialist geïnformeerd over het verloop van uw behandeling.