Oncologie

Wanneer u of uw naaste bekend is met oncologische problematiek kan u problemen ervaren op het gebied van vermoeidheid, pijn, concentratie, geheugen, depressie, angst en bewegingsbeperkingen. Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het uitvoeren van uw activiteiten en daarmee uw ervaren kwaliteit van leven.

De behandeling

Samen met u inventariseren wij welke beperkingen er zijn, waar interesses en behoeften liggen, welke vaardigheden of activiteiten u graag (weer) wilt uitvoeren en wat voor u op dat moment bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Ergotherapie kan in alle stadia van oncologie van betekenis zijn; dus zowel in het curatieve stadium, in de periode van herstel, in de palliatieve fase als in het terminale fase.

Behandeling kan gericht zijn op:

  • Strategieën aanleren bij cognitieve problematiek
  • Belasting/belastbaarheid; om leren gaan met klachten van vermoeidheid en energieverdeling binnen het dagelijkse handelen
  • Instrueren mantelzorger en/of thuiszorg
  • Adviseren en inzetten van hulpmiddelen en voorzieningen en het begeleiden bij een eventuele aanvraag hiervan
  • Ervaren van kwaliteit van leven, begeleiden in wensen en behoeften t.a.v. liggen, zitten, verplaatsen, uitvoeren van activiteiten in de verschillende fasen

Werkwijze

1. Intake

Als u zich aanmeldt bij Ergotherapie Reuver volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat uw hulpvraag is, welke problemen u ondervindt in uw dagelijks handelen.

2. Observatie

De ergotherapeut zal u vragen bepaalde handelingen uit te voeren. Zij observeert de manier waarop u dit doet, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen.

3. Behandeling

Na de intake en observatie heeft de ergotherapeut voldoende informatie om samen met u een behandelplan op te stellen en de behandeling te starten.

4. Evaluatie

Aan het einde van de behandeling vindt er samen met u een evaluatie plaats en wordt uw huisarts of specialist geïnformeerd over het verloop van uw behandeling.

Vergoeding

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering.

Ergotherapie met verwijzing

De behandeling vindt plaats op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Ergotherapie zonder verwijzing

Door een wetswijziging kunt u vanaf 2012 zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapeut terecht. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

DTE-screening

Als u zich zonder verwijzing bij Ergotherapie Reuver aanmeldt, is het verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt.

Meer informatie

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samenwerking

We zijn aangesloten bij het oncologie netwerk, ISOZzon, en werken samen met onze gespecialiseerde partners.

Wilt u meer informatie over deze behandeling, neem dan contact met ons op.

Al onze specialisatiesBent u bekend met een andere diagnose of heeft u een andere hulpvraag? Neem hier contact met ons op.