NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Door een niet aangeboren hersenletsel wordt de uitvoer van de gewone dagelijkse activiteiten ineens niet meer zo gewoon. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een CVA, parkinson, MS en dementie.

De behandeling

U kunt motorische, lichamelijke, problemen ervaren zoals:

 • Verminderde arm/handfunctie
 • Problemen met lichaamshoudingen; liggen, zitten, staan in relatie tot het dagelijkse handelen
 • Moeite met verplaatsen en het maken van transfers

Bij cognitieve problemen kunt u denken aan:

 • Problemen met het onthouden van afspraken en informatie
 • Verminderde concentratie en snel afgeleid zijn
 • Problemen met het verwerken van prikkels uit de omgeving
 • Problemen om de dag goed te structureren
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Klachten van vermoeidheid

Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn:

 • Mijn arm/handfunctie is verminderd waardoor ik mijn dagelijkse activiteiten niet goed uit kan voeren.
 • Ik heb moeite met verplaatsen in en buiten de woning.
 • Ik wil graag weer koken op een veilige manier, zonder dat ik stappen oversla of dingen aan laat branden.
 • Ik wil mijn hobby weer uit kunnen voeren of op zoek gaan naar een zinvolle dagbesteding.
 • Ik wil mijn huishouden weer beter kunnen organiseren, maar weet niet goed waar ik moet beginnen.
 • Ik heb weinig energie en ben vaak moe, hoe verdeel ik mijn activiteiten over de dag?
 • Ik ben mijn dagstructuur kwijt en kom niet tot handelen, hoe pak ik mijn dagelijkse activiteiten weer op?

Ook hulpvragen vanuit mantelzorgers kunnen opgepakt worden:

 • Hoe kan ik het beste instructies geven en wat moet ik wel/niet uit handen nemen?

 

Werkwijze

1. Intake

Als u zich aanmeldt bij Ergotherapie Reuver volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat uw hulpvraag is, welke problemen u ondervindt in uw dagelijks handelen.

2. Observatie

De ergotherapeut zal u vragen bepaalde handelingen uit te voeren. Zij observeert de manier waarop u dit doet, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen.

3. Behandeling

Na de intake en observatie heeft de ergotherapeut voldoende informatie om samen met u een behandelplan op te stellen en de behandeling te starten.

4. Evaluatie

Aan het einde van de behandeling vindt er samen met u een evaluatie plaats en wordt uw huisarts of specialist geïnformeerd over het verloop van uw behandeling.

Vergoeding

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering.

Ergotherapie met verwijzing

De behandeling vindt plaats op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Ergotherapie zonder verwijzing

Door een wetswijziging kunt u vanaf 2012 zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapeut terecht. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

DTE-screening

Als u zich zonder verwijzing bij Ergotherapie Reuver aanmeldt, is het verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt.

Meer informatie

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samenwerking

Wij zijn aangesloten bij het landelijk Parkinsonnetwerk en MS-zorg Netwerk.

Wilt u meer informatie over deze behandeling, neem dan contact met ons op.

Al onze specialisatiesBent u bekend met een andere diagnose of heeft u een andere hulpvraag? Neem hier contact met ons op.