Uitbreiding expertise cognitie

11 juli 2022 Nicole Ebus
Onlangs hebben Lian en Manon de PRPP Assessment cursus succesvol afgerond.

De PRPP is een observatie-instrument waarmee cognitieve processen in het handelen benoemd, verklaard en behandeld kunnen worden. PRPP staat voor Perceive (waarnemen), Recall (herinneren), Plan (plannen) en Perform (uitvoeren). Dit zijn de vier belangrijkste pijlers welke dagelijks handelen mogelijk maken.

De ergotherapeut observeert enkele betekenisvolle dagelijkse handelingen en analyseert hierbij de sterke en zwakke processen van informatieverwerking. De uitkomst vormt de basis voor behandeling en advies.

https://www.prpp.nl/het-prpp-systeem/ (PRRP.nl, 2022)

Laatste nieuws

Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus

Ons beleid Indien u een afspraak heeft op de praktijk, vragen wij u een mondkapje te dragen in de...